GÖRÜŞMELERİMİZ


MAHALLİ İDARE AMİRLERİ     MÜLKİ İDARE AMİRLERİ     STK TEMSİLCİLERİ     ESKİ REKTÖRLERAnadolu Teknoloji Araştırmaları Parkı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ziyareti

Rektör adayımız Prof. Dr. Hasan TOSUN, Anadolu Teknoloji Araştırmaları Parkı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü sayın Ali İhsan KARAMANLI beyi makamında ziyaret ederek tarafından hazırlanan “Devlet Üniversiteleri: Performans Değerlendirme, Finansman Modeli ve Yeniden Yapılanma” isimli kitabını takdim etti.  Ziyarette Prof. Tosun, Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinerek “Sizler, Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadınız.  Eskişehir bu alanda ülkemizdeki en güzel örneklerden biridir.   Bu şehirdeki üniversite-sanayi işbirliğini daha ileri götürerek bu alanda da öncü görevimizi yapalım” dedi. Ali İhsan bey’de sanayinin toplumsal kalkınma üzerindeki etkilerine değinerek “Üniversitelerimizin önünü açmak bizim görevimiz. Bunu samimiyetle yapmaya çalışıyoruz. “diyerek Rektör adayımıza başarılar diledi.  

 

MÜSİAD görüşmesi.


 

Rektör adayımız Prof. Dr. Hasan TOSUN, 30.06.2015 tarihinde 
Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Eskişehir Şube Başkanı A. Vahap SATICIOĞLU ve Yönetim Kurulunu makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Hasan TOSUN, yeni hazırladığı “Devlet Üniversitesi: Performans Değerlendirme, Finansman Modeli ve Yeniden Yapılanma” başlıklı kitabına değinerek “Üniversitelerimiz bilimsel çalışmalarının ülkenin en önemli üretim alanını oluşturan sanayi sektörüne yönelik olmalı, bilgi üretilmeli ve üretilen bu bilginin sanayiye transfer edilmesi gerekir.   Üniversite ve sanayi kucaklaşmalıdır” dedi. MÜSİAD Şube Başkanı A.Vahap SATICIOĞLU bey’de  “Üniversite’nin sanayiye katkısı çok anlam ifade etmektedir. Ancak geçmişte Üniversite ile bazı ortak projeler yaptık, çok başarılı olamadık” dedi. Şube Başkanı yeni dönemde başarılı olmak için gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade etti ve Rektör adayımıza başarılar diledi. Ziyarette, Üniversitemiz Öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir SARIİZ’de hazır bulundu.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Görüşmeleri.

 

Rektör adayımız Prof.Dr. Hasan TOSUN, 20.06.2015 tarihinde Tüm 
Sanayiciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ali ENGİZ ve Yönetim Kurulunu 
makamında ziyaret etti. Hasan TOSUN, yeni hazırladığı ‘Devlet 
Üniversitesi: Performans Değerlendirme, Finansman Modeli ve Yeniden 
Yapılanma’ başlıklı kitabına değinerek “Üniversitelerin yeni bir anlayışa 
yönelmesi gerekir. Özellikle sanayi ile özel projelerimiz var.  Mutlak 
surette çok iyi tanımlanmış Üniversite-sanayi işbirliğine ihtiyacımız var.   
Eskişehir’imiz buna layık. Daha fazlasını hak ediyor” dedi. TÜMSİAD Şube 
Başkanı Ali Engiz bey’de  “Üniversite-sanayi işbirliğini çok önemli 
bulduklarını, bu yönde her türlü desteği sağlayacaklarını” ifade ederek 
Rektör adayımıza başarılar diledi.  Ziyarette, Üniversitemiz Öğretim üyesi 
Prof.Dr. Kadir SARIİZ’de hazır bulundu.

 

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Ekrem BİRSEN ile görüşme.

 

Rektör adayımız Prof.Dr. Hasan TOSUN, 22.06.2015 tarihinde Eskişehir
Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Sayın Ekrem BİRSEN bey’i ziyaret etti.   
Ziyarette üniversite-toplum ilişkisi üzerinde duruldu.  Üniversitenin değişik 
sektörlere etkisinden bahsedilerek toplumsal faydanın nasıl 
oluşturulabileceği değerlendirildi.   Prof. Dr. Hasan TOSUN, yeni hazırladığı 
“Devlet Üniversiteleri: Performans Değerlendirme, Finansman Modeli ve 
Yeniden Yapılanma” isimli kitabına değinerek “Üniversiteler etrafını 
aydınlatan kurumlar olmalıdır.   Üst düzey toplumsal fayda sağlayabilmek 
için Üniversite yöneticileri ve sivil toplum örgütü çalışanları olarak yoğun 
gayret sarf etmemiz gerekir” dedi.  Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Ekrem Birsen’de “Odamızda mesleğe yönelik eğitim veriyoruz. Bu kursları 
Çalışma Bakanlığı destekliyor, ancak çok başarılı olamıyoruz.  Aday, birini 
bitirip diğerine başlıyor. Bu alanda Üniversite ile ortak çalışmamız lazım. 
Projeler üretmemiz lazım. Fakir bir aile çocuğunu meslek sahibi yapmak 
onu yeniden hayata kazandırmaktır” dedi.   Ziyarette, Üniversitemiz 
Öğretim üyesi Prof.Dr. Kadir SARIİZ’de hazır bulundu.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Sayın Metin GÜLER  ile görüşme.

 

Rektör adayımız Prof.Dr. Hasan TOSUN 18.05.2015 tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Başkanı sayın Metin GÜLER bey’i ziyaret etti.   Ziyarette üniversite-şehir ilişkisi üzerinde duruldu.  Üniversitenin değişik sektörlere etkisinden bahsedilerek ticaret hayatına etkisi değerlendirildi.   Prof. Dr. Hasan TOSUN, yeni hazırladığı “Devlet Üniversiteleri: Performans Değerlendirme, Finansman Modeli ve Yeniden Yapılanma” isimli kitabına değinerek “Üniversitelerde yeni bir sevk-idare sisteminin oluşturulması gerekir.  Üniversite etrafını aydınlatan bir kurumsal yapıya sahiptir. Hizmet birimi değildir.  Bu durumun, şehir yönetimi birimleri tarafından doğru algılanması gerekir” dedi.   ETO başkanı Metin GÜLER’de “Odamız burada ticaret hayatının canlanması için çok gayret sarf ediyor.  Şehrimizde 3 500 öğretim elemanı var. Bu çok büyük bir rakam.  Bu insan kaynağımızdan etkili bir şekilde faydalanmamız gerekir” dedi.   Ziyarette, Üniversitemiz Öğretim üyesi Prof.Dr. Kadir SARIİZ, Doç. Dr. Zafer KOYLU ve ETO Başkan yardımcısı Halil İbrahim ARA hazır bulundu.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sayın Savaş ÖZAYDEMİR ile görüşme.

Rektör adayımız Prof.Dr. Hasan TOSUN 08.05.2015 tarihinde Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş ÖZAYDEMİR'i makamında ziyaret etti. Hasan TOSUN, yeni hazırladığı ‘Devlet Üniversitesi: Performans Değerlendirme, Finansman Modeli ve Yeniden Yapılanma’ başlıklı kitabına değinerek ‘Üniversitelerin yeni bir anlayışa yönelmesi gerekir. Seçimle işbaşına gelen yöneticilerin performansının ölçülmesi lazım. Seçilen rektörlerde bir heyete karşı sorumlu olmalılar. Aksi halde toplumu aydınlatmak, bilgi üretmek ve bilgi transferini sağlamak gibi görevleri olan üniversiteler klasik bir kamu kurumuna dönüşüyor. Bu sorunların aşılması gerekiyor. Üniversite’de yönetimin akademik ve idari kadrolarla ilgili tasarruf yetkisi olmalı. Çalışanı farklı şekilde değerlendirmeli’ dedi. Sanayi Odası Başkanı Savaş ÖZAYDEMİR’de ‘Üniversiteler üzerinde bir durgunluk var. Sanayi-Üniversite İşbirliğinin etkili bir şekilde sağlanması gerekiyor. Aslında Eskişehir’de bunun için iyi bir ortam var’ dedi.

STK TEMSİLCİLERİ